دانلود رایگان


طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری - دانلود رایگاندانلود رایگان كمبود آب در ایران یكی از عوامل محدود كننده اصلی توسعه فعالیتهای اقتصادی در دهه های آینده به شمار می رود

دانلود رایگان شرح مختصر:
كمبود آب در ایران یكی از عوامل محدود كننده اصلی توسعه فعالیتهای اقتصادی در دهه های آینده به شمار می رود. متأسفانه در كشور ما هنوز استفاده مطلوب از آب به شكل یك فرهنگ جایگاه خاص خود را پیدا نكرده است، به همین جهت دستیابی به تعادل نسبی در زمینه عرضه و مصرف آب یك اصل اساسی و ضروری است كه این مهم جز با ایجاد یك نظام جامع مدیریت آب میسر نیست. مجموعه اقداماتی كه تاكنون در كشور در ارتباط با تأمین آب كشاورزی، شهری و صنعتی انجام شده، عمدتاً در زمینه مدیریت تولید و عرضه آب بوده است و كمتر توجهی به مدیریت مصرف گردیده است.
در نگرش جدید جهانی، آب كالایی اقتصادی- اجتماعی و به عنوان نیاز اولیه انسان محسوب می شود. هر چند آب یكی از منابع تجدید شونده به شمار می رود، اما مقدار آن محدود است. با توجه به رشد جمعیت، گسترش صنعت، بالا رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومی، سرانه منابع تجدید شونده رو به كاهش می باشد.
موضوع مدیریت تقاضا و صرفه جویی آب در بخشهای شهری، كشاورزی و صنعتی به الگوی مصرف و تلفات آب شهری، عوامل مؤثر بر كاهش تقاضای آب شهری و وضعیت مصرف آب در بخش كشاورزی و صنعت پرداخته شده و سپس به گوشه ای از مطالعات و اقدامات انجام شده در كاهش تلفات در این بخشها اشاره خواهد شد. در انتها روشهایی برای جلوگیری از كاهش مصرف و اسراف آب ارائه می گردد.
فهرست مطالب
پیشگفتار
فصل اول:کلیات
چکیده
مقدمه
مسئله تحقیق
کلیات تحقیق
روش شناسی
اهداف تحقیق
زمان اجرای نظرسنجی
پرسشنامه نظرسنجی
روش گرد آوری اطلاعات
جامعه نمونه
پرسشنامه
فصل دوم:پیشینه پژوهش
مقدمه
ادبیات و پیشینه ی تحقیق
الگوی مصرف و تلفات آب شهری
جدول ۱- الگوی توصیه شده مصارف سرانه خانگی برحسب لیتر در روز (تا سال ۱۳۹۰)
جدول ۳- جزئیات مصرف سرانه خانگی در تهران (۱۳۶۵)
جدول ۵- آب به حساب نیامده شبکه های شهری برخی استانهای کشور
جدول ۶- آب به حساب نیامده شبکه های شهری برخی کشورها
عوامل مؤثر بر کاهش تقاضای آب شهری
جدول ۷- مقایسه میانگین فروش آب شهری و قیمت تمام شده آن در سال ۱۳۷۵
آب صنعت
فصل سوم:تجزیه و تحلیل داده ها
چکیده
جنس پاسخ‌گویان
جدول شماره ۱- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس جنس
نمودار شماره ۱- پراکندگی جنسی پاسخ‌گویان
سن پاسخ‌گویان
جدول شماره ۲- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس سن
نمودار شماره ۲- پراکندگی سنی پاسخ‌گویان
سطح تحصیلات پاسخ‌گویان
جدول شماره ۳- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس تحصیلات
نمودار شماره ۳- پراکندگی تحصیلی پاسخ‌گویان
به نظر شما صرفه‌جویی یعنی چه ؟
جدول شماره ۴- توزیع پاسخ‌گوها بر اساس نظر آنها درباره معنی صرفه جویی
نمودار شماره ۴- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آنها درباره معنی صرفه‌جویی
در مصرف چه چیزهایی می توان صرفه جویی کرد؟
جدول شماره ۵- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس موارد صرفه جویی
نمودار شماره ۵- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس موارد صرفه جویی
شما تا چه اندازه در مصرف آب صرفه‌جویی می کنید؟
جدول شماره ۶- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس میزان صرفه جویی در مصرف آب
نمودار شماره ۶- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس میزان صرفه جویی در مصرف آب
در صورت عدم صرفه جویی در مصرف آب چه مشکلاتی برای مردم به وجود می آید ؟
جدول شماره ۷- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره مشکلاتی که بر اثر عدم صرفه‌جویی در مصرف آب به وجود می آید
نمودار شماره ۷- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره مشکلات عدم صرفه جویی درمصرف آب
به نظر شما برای صرفه جویی در مصرف آب چه کار می شه کرد؟
جدول شماره ۸ – توزیع پاسخ‌گویان بر اساس راههای صرفه جویی در مصرف آب
نمودار شماره ۸- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس راههای صرفه جویی در مصرف آب
به نظر شما کدامیک از رسانه ها در جهت تشویق مردم به صرفه جویی نقش مهمتری دارند؟
جدول شماره ۹ – توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آنها در مورد اهمیت نقش رسانه ها در ارتباط با تشویق مردم به صرفه جویی
نمودار شماره ۹- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس اهمیت نقش رسانه ها در ارتباط با تشویق مردم به صرفه جویی
تلویزیون در جهت تشویق مردم به صرفه‌جویی چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
جدول شماره ۱۰ – توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش تلویزیون در جهت تشویق مردم به صرفه جویی
نمودار شماره ۱۰- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش تلویزیون در جهت تشویق مردم به صرفه جویی
نمودار چند بر فراوانی
نمودار جعبه ای :
نمودار ساقه و برگ
سوال ۱۱- را یو در این رابطه چه کار می‌توانند انجام دهد؟
جدول شماره ۱۱- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش رادیو در جهت تشویق مردم به صرفه جویی
نمودار شماره ۱۱- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش رادیو در جهت تشویق مردم به صرفه‌جویی
روزنامه‌ها در این رابطه چه کار می‌توانند انجام دهند؟
جدول شماره ۱۲- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش روزنامه ها در جهت تشویق مردم به صرفه جویی
نمودار شماره۱۲- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نقش روزنامه ها در جهت تشویق مردم به صرفه جویی
شهرداری برای صرفه‌جویی آب چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
جدول شماره ۱۳- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش شهرداری در جهت تشویق مردم به صرفه جویی
نمودار شماره۱۳- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نقش شهرداری در جهت تشویق مردم به صرفه جویی
نمودار میله ای
نمودار جعبه ای
نمودار ساقه و برگ
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری‌
پیشنهادات
مشکلات تحقیق
محدودیت های تحقیق
منابع و ماخذ


طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری


صرفه جویی آب


آماری


کمبود آب


کاهش مصرف آب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری

طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری دسته: آمار بازدید: ... طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری دسته: ...

دانلود تحقیق طرح پژوهشی صرفه جویی آب- آماری

دانلود تحقیق طرح پژوهشی صرفه جویی آب- آماری ... طرح پژوهشی صرفه جویی آب- آماری ...

طرح پژوهشی صرفه جویی آب , آماری

طرح پژوهشی صرفه جویی آب , آماری لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب ... طرح پژوهشی صرفه جویی آب , ...

تحقیق در مورد امار طرح پژوهشی صرفه جویی آب - 30570

... طرح پژوهشی صرفه جویی آب ... طرح پژوهشی صرفه جویی . آب – آماری . پیشگفتار: صرفه ...

مقاله در مورد طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری | …

مقاله در مورد طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری. توسط : ... مقاله در مورد طرح پژوهشی صرفه جویی آب ...

طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری - یارا فایل

طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری. ... اختصاصی از یارا فایل طرح پژوهشی صرفه جویی آب ...

طرح پژوهشی درمورد صرفه جویی آبآماری - فایلکو

اختصاصی از فایلکو طرح پژوهشی درمورد صرفه جویی آبآماری دانلود ... طرح پژوهشی صرفه جویی . آب ...

طرح آماری پژوهشی صرفه جویی آب - ویکی پروژه

دانلود طرح آماری پژوهشی صرفه جویی آب. 0 ... طرح آماری پژوهشی صرفه جویی ...

طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری :: دی جی …

طرح پژوهشی صرفه جویی آب ... آماری کمبود آب در ایران یکی از عوامل محدود ... دانلود طرح ...

طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری » دانلود تحقیق ، …

طرح پژوهشی صرفه جویی آب – ...

تحقیق در مورد امار طرح پژوهشی صرفه جویی آب - 30570

... طرح پژوهشی صرفه جویی آب ... طرح پژوهشی صرفه جویی . آب – آماری . پیشگفتار: صرفه ...

مقاله در مورد طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری | …

مقاله در مورد طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری. توسط : ... مقاله در مورد طرح پژوهشی صرفه جویی آب ...

طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری - یارا فایل

طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری. ... اختصاصی از یارا فایل طرح پژوهشی صرفه جویی آب ...

طرح پژوهشی درمورد صرفه جویی آبآماری - فایلکو

اختصاصی از فایلکو طرح پژوهشی درمورد صرفه جویی آبآماری دانلود ... طرح پژوهشی صرفه جویی . آب ...

طرح آماری پژوهشی صرفه جویی آب - ویکی پروژه

دانلود طرح آماری پژوهشی صرفه جویی آب. 0 ... طرح آماری پژوهشی صرفه جویی ...

طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری :: دی جی …

طرح پژوهشی صرفه جویی آب ... آماری کمبود آب در ایران یکی از عوامل محدود ... دانلود طرح ...

طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری » دانلود تحقیق ، …

طرح پژوهشی صرفه جویی آب – ...

طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری – ..::مجله آنلاین ...

طرح پژوهشی صرفه جویی آب – ...

دانلود طرح پژوهشی صرفه جویی آب

براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ...

دانلود پروژه آمار صرفه جویی در آب

طرح پژوهشی صرفه جویی آب ... دانلود پروژه آمار صرفه جویی در آب صرفه جویی در آب مقالات آماری ...

دانلود طرح پژوهشی صرفه جویی آب

براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ...

دانلود پروژه آمار صرفه جویی در آب

طرح پژوهشی صرفه جویی آب ... دانلود پروژه آمار صرفه جویی در آب صرفه جویی در آب مقالات آماری ...

چگونه در مصرف آب صرفه جویی کنیم

آب صرفه جويي درصد دوش حمام ... مديريت فني و نظارت بر طرح ... و در هر دقیقه ۵ لیتر آب صرفه جویی ...

ta-mat - دانلود طرح پژوهشی صرفه جویی آب

دانلود طرح پژوهشی صرفه جویی آب. طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری. ... كمبود آب در ایران یكی از ...

طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری

... ,طرح پژوهشی صرفه جویی آب ... طرح اشیاء در تمدن اسلامی _ ... برای بهبود کیفیت آب آشامیدنی: ...

دانلود پروژه آمار صرفه جویی در آب

دانلود پروژه آمار صرفه جویی در آب. ... پروژه و مقالات آماری; ... طرح پژوهشی صرفه جویی آب

تحقیق پاورپونت کامل مسجد جامع دزفول 35 صفحه …

مقاله در مورد طرح پژوهشی صرفه جویی آب – ...

پروژه و مقالات آماری | ایران داکیومنت

پروژه و مقالات آماری; ... دانلود پروژه آمار صرفه جویی در آب. طرح پژوهشی صرفه جویی ...

آموزش محاسبه مساحت از روی لایه Dem در Gis | مهندسی …

مقاله در مورد طرح پژوهشی صرفه جویی آب – ...

دانلود تحقیق روشهای صرفه جویی ازدرو پنجره دوجداره

دانلود تحقیق روشهای صرفه جویی ازدرو پنجره دوجداره اعمال اصلاحاتی در پوسته ساختمان ...

پاورپوینت تاسیسات لوله کشی ساختمان

پاورپوینت روانشناسی محیط در معماری

بررسی تاثیر تكنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

پاورپوینت کاشی کاری

پاورپوینت هنر و معماری دوره صفویه

بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تحلیل و بررسی کتاب اجتماعی سوم ابتدایی بر طبق روش ویلیام رومی

تست خرید

جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی

پاورپوینت سازه های چوبی

دانلود پاورپوینت آسفالت

پاورپوینت معماری پرش کیهانی

بررسی تاثیر شبكه های اجتماعی و دنیای مجازی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی زوجین 25 تا 40 سال

خلاصه ی کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی ذه

بررسی میزان تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بجنورد

پاورپوینت کاشی و کاشی کاری در معماری

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی

پاورپوینت اتصالات در سازه فولادی

پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی

طراحی و محاسبات سیستم های تاسیساتی سرمایش و گرمایش ساختمان