دانلود رایگان


بررسی ماهیت اکراه در فقه و حقوق - دانلود رایگاندانلود رایگان اکراه در اصطلاح فقه وادار کردن بر انجام یا ترک عملی که از آن کراهت دارد ؛ و در اصطلاح حقوق به اعمالی که مؤثر در شخص باشعور بوده و او را نسبت به جان، مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمّل نباشد

دانلود رایگان اکراه در اصطلاح فقه: وادار کردن بر انجام یا ترک عملی که از آن کراهت دارد ؛ و در اصطلاح حقوق: به اعمالی که مؤثر در شخص باشعور بوده و او را نسبت به جان، مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی: که عادتاً قابل تحمّل نباشد.
اکراه با تهدید صورت می­گیرد و در اراده­ی مکرَه را فاقد قصد یا رضا می­کند و مهم­ترین دلیل فقهی رفع مسئولیّت: حدیث رفع می­باشد و در حقوق به خاطر معیوب شدن اراده فرد مکرَه، مسئولیت از او برداشته می­گردد.
اکراه در فقه با شروطی چون وجود مکره و واقع شدن تهدید و مؤثر و مفید بودن تهدید به حال مکرَه و... واقع می­شود؛ و در حقوق نیز با شروطی؛ چون: تهدید مؤثر و غیرقابل تحمّل در جان و مال و آبروی مکرَه و اقع می­گردد.
اکراه در فقه به حق و ناحق تقسیم می­گردد و در حقوق نیز به اعتبارهای مختلف تقسیم می­گردد. اکراه باعث رفع تکلیف و نیز رفع حکم وضعی می­گردد و در معاملات باعث باطل شدن یا غیرنافذ شدن عقد می­گردد که بین فقها در این زمینه اختلاف نظر است.
فهرست مطالب
چکیده. 6
مقدمه. 7
بخش اول.. 8
کلیات و مفاهیم.. 8
فصل اول:کلیات... 9
علت انتخاب موضوع و اهمیت و فایدهی آن.. 9
بیان مسأله. 9
تاریخچه. 10
سوال اصلی پژوهش:11
سوال فرعی پژوهش:11
پیشفــرض:11
فرضیــه:11
نوع پژوهش:11
روش گردآوری اطلاعات و دادهها:11
فصل دوم: مفاهیــم.. 12
اکراه در لغت:12
اکراه در اصطلاح فقه:12
اکراه در اصطلاح حقوق:12
مفاهیم مرتبط باعث اکراه. 12
مراحل تکوین اراده در فقه. 12
مراحل تکوین اراده در حقوق.. 13
تعریف قصد و رضا در فقه:14
تعریف قصد و رضا در حقوق:15
مراتب قصد:15
تعریف فقه:16
تحقق عقد در حقوق.. 17
شرایط متعاقدین یا طرفین عقد.. 18
تقسیم عقد در فقه. 18
تقسیم عقد در حقوق.. 19
خلاصه بخش مفاهیم.. 19
بخش دوم. 20
ماهیت و شرایط اکراه. 20
فصل اول: ماهیت.... 21
تفاوت اثر تهدید در اکراه و اجبار. 21
تفاوت اثر تهدید در اکراه و اضطرار. 22
دلیل فقهی رفع مسئولیت.... 23
نکاتی در مورد قاعدهی اکراه. 24
دلیل حقوقی رفع مسئولیت.... 25
خلاصه فصل ماهیت.... 25
فصل دوم: شرایط اکراه در فقه. 27
شروط تحقق اکراه. 27
خلاصه فصل دوم:30
شرایط تحقق اکراه:30
فصل سوم: شرایط تحقق اکراه در حقوق.. 31
شرایط اکراه در حقوق.. 31
خلاصه فصل سوم:33
شرایط تحقق اکراه:33
بخش سوم. 34
اقسام اکراه. 34
فصل اول: اقسام اکراه در فقه. 35
اقسام اکراه. 35
علت عدم بطلان عقود در اکراه به حق.. 36
خلاصه ی فصل اول:37
فصل دوم: اقسام اکراه در حقوق.. 38
اقسام اکراه در حقوق.. 38
تفاوت این دو قسم:38
خلاصه ی فصل دوم:39
فصل سوم: اکراه در حدود و تعزیرات در فقه. 40
اکراه در موارد حدود در فقه. 40
خلاصه ی فصل سوم:42
فصل چهارم: اکراه در حدود و تعزیرات در حقوق.. 43
اکراه در موارد حدود در حقوق.. 43
خلاصه فصل چهارم:44
فصل دوم: نظریهی عدم نفوذ عقود مکرَه و ادّلهی آن.. 45
نظریه ی عدم نفوذ عقد مکرَه. 45
ادلّه ی قائلین به عدم نفوذ عقد مکرَه. 46
خلاصه ی فصل دوم:47
فصل سوم. 48
گفتار اول: تفکیک قرارداد باطل و غیرنافذ در حقوق.. 48
تفکیک قرارداد باطل و قرارداد غیرنافذ در حقوق.. 48
خلاصه بحث:49
فصل پنجم: اکراه در قصاص و دیات در فقه و حقوق.. 50
اکراه در قتل.. 50
اکراه در دیات... 53
دیدگاه فقها در مورد جراحت و قطع اعضا:53
اکراه در قتل (در حقوق). 54
خلاصه ی فصل پنجم:54
اکراه در قصاص (قتل). 54
اکراه در قتل در حقوق.. 55
بخش چهارم. 56
اکراه در احکام. 56
فصل اول: احکام تکلیفی.. 57
حکم تکلیفی.. 57
خلاصه ی فصل اول:59
فصل دوم: احکام وضعی.. 60
حکم وضعی اکراه. 60
دلیل فقهی رفع حکم وضعی از مکرَه. 61
خلاصه ی فصل دوم:62
بخش پنجم.. 63
اکراه در معاملات... 63
فصل اول : نظریه بطلان عقد مکرَه و ادلهی آن.. 64
اکراه در معاملات... 64
نظریه ی بطلان عقد.. 64
ادلهی قائلین به بطلان عقد مکرَه:65
خلاصه ی فصل اول:66
گفتار دوم: حکم معاملهی اکراهی در فقه. 67
حکم معاملهی اکراهی.. 67
خلاصه ی گفتار دوم:68
گفتار سوم: وضع معاملهی توأم با اکراه و حقوق.. 70
وضع معاملهی توأم با اکراه و حقوق.. 70
خلاصه و نتیجه بحث:70
گفتار چهارم: کاشفیت یا ناقلیت رضای متأخر (در فقه). 71
رضای متأخر کاشف است یا ناقل.. 71
خلاصه ی گفتار چهارم:72
گفتار پنجم: کاشفیت یا ناقلیت رضای متأخر (در حقوق). 73
رضای متأخر کاشف است یا ناقل (در حقوق). 73
خلاصه ی بحث:73
گفتاری در اکراه در ایقاعات... 73
اکراه در ایقاعات... 73
خلاصه ی تمامی مطالب 75


بررسی ماهیت اکراه در فقه و حقوق


اکراه


قصد


رضا


اکراه در احکام تکلیفی


اکراه در احکام وضعی


معاملات اکراهی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی ماهیت اکراه در فقه و حقوق :: دانلود پروژه، …

بررسی ماهیت اکراه در فقه و حقوق دسته: ... بررسی ماهیت اکراه در فقه و حقوق ...

بررسی ماهیت اکراه در فقه و حقوق

بررسی ماهیت اکراه در فقه و حقوق دسته: ... بررسی ماهیت اکراه در فقه و حقوق ,دانلود مقاله و ...

بررسی ماهیت اکراه در فقه و حقوق

بررسی ماهیت اکراه در فقه و حقوق ... دیات در فقه و حقوق.. 50. اکراه در ... بررسی تشابهات و ...

بررسی ماهیت اکراه در فقه و حقوق

بررسی ماهیت اکراه در فقه و حقوق دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 15 بار فرمت فایل: doc

بررسی ماهیت اکراه در فقه و حقوق - جزوه طلایی کتاب حقوق ...

رشته حقوق + جزوه حقوق مدني 1 + جزوه حقوق ... تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مولفه های اصلی در ...

مقاله بررسی ماهیت اکراه در فقه و حقوق

بررسی ماهیت اکراه در فقه و حقوق ... ,مقاله بررسی ماهیت اکراه در فقه و حقوق ,دانلود پروژه ...

مبانی فقهی و حقوقی اکراه در حقوق کیفری ایران

... مبانی اکراه در حقوق کیفری ... بحث اکراه در فقه و حقوق ... حکم اکراه در قتل بررسی ...

بررسی ماهیت اکراه در فقه و حقوق

براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در ... ماهیت اکراه در فقه و حقوق. ... بررسی ماهیت اکراه در فقه ...

دانلود جزوه در مورد بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق

(محارب و احکام آن در فقه و حقوق. 66 ... (بررسی ... اکراه در فقه و حقوق ... و اکراه به لحاظ ماهیت ...

بررسی قاعده اضطرار در فقه و حقوق ایران

بررسی قاعده اضطرار در فقه و حقوق ... در فقه و حقوق، بررسی ... و اکراه به لحاظ ماهیت ...

مبانی فقهی و حقوقی اکراه در حقوق کیفری ایران

... مبانی اکراه در حقوق کیفری ... بحث اکراه در فقه و حقوق ... حکم اکراه در قتل بررسی ...

بررسی ماهیت اکراه در فقه و حقوق

براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در ... ماهیت اکراه در فقه و حقوق. ... بررسی ماهیت اکراه در فقه ...

دانلود جزوه در مورد بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق

(محارب و احکام آن در فقه و حقوق. 66 ... (بررسی ... اکراه در فقه و حقوق ... و اکراه به لحاظ ماهیت ...

بررسی قاعده اضطرار در فقه و حقوق ایران

بررسی قاعده اضطرار در فقه و حقوق ... در فقه و حقوق، بررسی ... و اکراه به لحاظ ماهیت ...

بررسی ماهیت فقهی و حقوقی بیمه های اشخاص در فقه و حقوق ...

... های اشخاص در فقه و حقوق ... بررسی ماهیت فقهی و حقوقی ... آزمون ، قتل عمد ، اکراه ، اکراه در ...

بررسی قاعده اضطرار در فقه و حقوق ایران » پایان نامه …

بررسی قاعده اضطرار در فقه و حقوق ... در فقه و حقوق ... در فصل اول به ماهیت اضطرار و ...

بررسی ماهیت و آثار اکراه و اضطرار در مسئولیت مدنی و

... ایـن پژوهش بررسی ماهیت و آثار اکراه و ... در اصطلاح فقه و حقوق. ... اکراه در حقوق ...

دانلود بررسی ماهیت اکراه در فقه و حقوق

بررسی ماهیت اکراه در فقه و حقوق: ... دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق ...

بررسی بذل مهریه و ماهیت آن در حقوق ایران | آنلاین پروژه

... است بررسی ماهیت و ... طریق اکراه،تشویق،ترغیب و ... آن در فقه و حقوق ...

دانلود کار تحقیقی بررسی حقوقی شرب خمر و اکراه در

... پهناور علم فقه و حقوق گردد . در بخش دوم به بررسی اکراه و شرب خمر ... بررسی ماهیت مجازات ...

پایان نامه بررسی اکراه یکی از عوامل موجه جرم - ویکی …

دانلود پایان نامه بررسی اکراه ... بررسی کیفر حبس و تعدیل آن در حقوق ... قاعده اکراه در فقه ...

حقوقی - ماهیت نکاح در حقوق مدنی ایران

ماهیت نکاح در حقوق ... فقه و حقوق) ... بعضی از علمای علم حقوق میان اکراه و اجبار تفاوت ...

عناوین پایان نامه های فقهی و حقوقی | رسا گستر

بررسی قبض و ماهیت آن در فقه ... در شبکه های محازی. اکراه و ... در فقه و حقوق بررسی ...

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی قاعده …

... رشته حقوق با موضوع بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران ... به ماهیت اضطرار و تعریف ...

17 . موضوعات کار تحقیقی و پایان نامه (حقوق عمومی- حقوق

بررسی اکراه و اشتباه در ... در فقه و حقوق جزا. 118. بررسی ... بررسی ماهیت دیه در فقه و ...

وب سایت شخصی، پایگاه تحلیل های حقوقی - …

اکراه در حقوق ... وضعیت و ماهیت حقوقی مهر در فقه و حقوق ... بررسی اقرار در فقه و حقوق ...

سایت دانلود پایان نامه - حقوق

... بررسی و مقایسه ماهیت حقوق شیوه های ... پایان نامه مبنا و ماهیت تعهد طبیعی در فقه و حقوق :

بررسی موضوع اکراه - maghalenab.rozblog.com

بررسی موضوع اکراه دسته: فقه و حقوق ... بررسی موضوع اکراه ... ایرانی و خارجی. در ...

تخصصی حقوق و فقه - بررسی تطبیقی کیفر قتل در زنا در فقه ...

تخصصی حقوق و فقه - بررسی ... عنف و اکراه در زنا ... میان حدود ماهیت متفاوتی را دارند و قواعد ...

نقش اکراه بر اراده و اثر آن - arshadha.ir

... مفهوم و ماهیت اکراه. ... مبحث در دو گفتار بررسی می ... به تعریف اکراه در فقه و حقوق تطبیقی ...

پاورپوینت تاسیسات لوله کشی ساختمان

پاورپوینت روانشناسی محیط در معماری

بررسی تاثیر تكنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

پاورپوینت کاشی کاری

پاورپوینت هنر و معماری دوره صفویه

بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تحلیل و بررسی کتاب اجتماعی سوم ابتدایی بر طبق روش ویلیام رومی

تست خرید

جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی

پاورپوینت سازه های چوبی

دانلود پاورپوینت آسفالت

پاورپوینت معماری پرش کیهانی

بررسی تاثیر شبكه های اجتماعی و دنیای مجازی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی زوجین 25 تا 40 سال

خلاصه ی کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی ذه

بررسی میزان تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بجنورد

پاورپوینت کاشی و کاشی کاری در معماری

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی

پاورپوینت اتصالات در سازه فولادی

پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی

طراحی و محاسبات سیستم های تاسیساتی سرمایش و گرمایش ساختمان