دانلود رایگان


کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) - دانلود رایگاندانلود رایگان ایجاد این سازمان نتیجه تلاش هایی بود که در قرن بیستم در زمینه ایجاد مقررات متحدالشکل بین المللی به ویژه در حوزه تجارت بین المللی مورد دغدغه جامعه بین المللی و اشخاص ذینفع در این باره قرار گرفته بود

دانلود رایگان کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد که نام آن به مخفف آنسیترال[1] است، در تاریخ 17 دسامبر 1966 توسط مجمع عمومی سازمان ملل تأسیس شد.
ایجاد این سازمان نتیجه تلاش هایی بود که در قرن بیستم در زمینه ایجاد مقررات متحدالشکل بین المللی به ویژه در حوزه تجارت بین المللی مورد دغدغه جامعه بین المللی و اشخاص ذینفع در این باره قرار گرفته بود.
لذا در راستای نظام بندی و انسجام مقرره های تجاری و روش های نوین حل و فصل اختلافات تجاری و داوری، تاسیس این سازمان با هدف بهبود و توسعه ساختارهای حقوقی تجارت بین الملل انجام گرفت[2].
مهم ترین مأموریت آنسیترال یکسان سازی و نوسازی مقرره های حقوق تجارت بین الملل از طریق تعریف و نوآوری در حوزه ابزارهای قانونگذاری و غیر قانونگذاری بازرگانی بود.
این سازمان را می توان یکی از موفق ترین سازمان های جهانی در زمینه تجارت بین المللی دانست که تا سال 2010 حدود 155 کشور به عضویت آن در آمدند و با نهادینه کردن مقررات آن در قوانین داخلی خود از آن استفاده شایانی کردند[3].
فهرست مطالب
گفتار اول - پیشینه سازمانی .................................................3
گفتار دوم - اهداف وظایف آنسیترال .....................................4
گفتار سوم - ساختار و ارکان آنسیترال ........................................5
مبحث اول - ترکیب اعضا ...........................................5
مبحث دوم - تشکیلات سازمانی ........................................6
1- نهادهای اصلی ...........................................6
الف) کمیسیون ..........................................................................................................6
ب) گروه های کاری ....................................................................................................7
ج) دبیرخانه ...............................................................................................................7
2- نهادهای جنبی و موسسات مرتبط ..............................................7
الف) اتاق تجاری بین المللی ..............................................................7
ب) فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور(فیدیک) ...........................7
ج) کنفرانس لاهه مربوط به حقوق بین الملل خصوصی ...............8
د) موسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی رم .................9
گفتار چهارم - فعالیت های آنسیترال ........................................................9
مبحث اول - روش قانونگذاری ..................................................................9
الف) کنوانسیون ها ..............................................................................10
ب) پیشنهاد قوانین نمونه ...........................................................10
ج) تدوین و انتشار راهنماهای قانونگذاری ........................11
د) شروط قانونی نمونه .............................................11
مبحث دوم - روش تبیینی ..........................................11
مبحث سوم - روش قراردادی .................................................12
گفتار پنجم - نگاهی به مهم ترین مقرره های آنسیترال در خصوص داوری ...........12
مبحث اول - سند داوری ..........................................................13
مبحث دوم - اخذ تصمیم توسط گروه داوران ...................................13
مبحث سوم - شكل و محتوای رای ..........................................14
مبحث چهارم - ختم رسیدگی ........................................15
‌ مبحث پنجم - اصلاح ، تفسیر رای و رای تكمیلی ............................16
مبحث ششم - درخواست ابطال رای ...................................17
فهرست منابع و مآخذ ....................................................................19
الف) فارسی
ب) انگلیسی


کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)


کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد


آنسیترال


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال ...

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ... تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)

۲۴ - Dr. Shiravi - دکتر شیروی

... حقوق تجارت بین الملل. ... بین‌‌الملل سازمان ملل متحد ... کمیسیون حقوق تجارت بین الملل ...

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال ...

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل ... کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ...

International Law حقوق بین الملل - انتشار گزارش کمیسیون ...

... کمیسیون حقوق تجارت بین الملل ملل ... کمیسیون حقوق تجارت بین الملل ملل متحد (آنسیترال) ...

بررسی کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ...

... بررسی کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ... الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) ...

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد که نام ... مهم ترین مأموریت آنسیترال یکسان ...

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال ...

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل ... کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد(آنسیترال) ...

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال ...

کمیسیون حقوق تجارت بین ... تخصصی حقوق تجارت بین الملل ... عمومی سازمان ملل متحد ...

کمیسیون حقوق بینالملل - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

... با تأسیس کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ... عمومی سازمان ملل ... عمومی ملل متحد ...

کمیسیون حقوق تجارت - adla.ir

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ... و کمیسیون حقوق تجارت بین الملل (آنسیترال)

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)

... کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ... تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد که نام ... مهم ترین مأموریت آنسیترال یکسان ...

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل ... کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ...

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال ...

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل ... کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد(آنسیترال) ...

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال ...

کمیسیون حقوق تجارت بین ... تخصصی حقوق تجارت بین الملل ... عمومی سازمان ملل متحد ...

کمیسیون حقوق بینالملل - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

... با تأسیس کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ... عمومی سازمان ملل ... عمومی ملل متحد ...

کمیسیون حقوق تجارت - adla.ir

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ... و کمیسیون حقوق تجارت بین الملل (آنسیترال)

حقوق بین الملل - موضوعات تحقیق

حقوق بین الملل ... آنسیترال(کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد.

داوری تجاری بین المللی - سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق ...

... حقوق تجارت بین الملل ... ملل متحد و کمیسیون حقوق تجارت بین الملل آنسیترال ...

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ... اهم اهداف و وظایف سازمان آنسیترال را می ...

کمیسیون حقوق تجارت - adla.ir

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ... و کمیسیون حقوق تجارت بین الملل (آنسیترال)

حقوق بین الملل - موضوعات تحقیق

حقوق بین الملل ... آنسیترال(کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد.

داوری تجاری بین المللی - سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق ...

... حقوق تجارت بین الملل ... ملل متحد و کمیسیون حقوق تجارت بین الملل آنسیترال ...

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال ...

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ... کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل ...

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ... اهم اهداف و وظایف سازمان آنسیترال را می ...

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال ...

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) ... فقه و حقوق اسلامی بازدید: ...

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ... تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)

اندیشه های حقوقی (دکتر میثم موسی پور)

... درس حقوق تجارت بین الملل می ... که کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد u.n ...

داوری تجاری بین المللی - نقش آنسیترال در توسعه حقوق تجارت ...

مقدمه نویسنده مقاله. کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در 17 دسامبر 1966 ...

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال ...

... 22 کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ... سازمان ملل متحد; آنسیترال;

پاورپوینت تاسیسات لوله کشی ساختمان

پاورپوینت روانشناسی محیط در معماری

بررسی تاثیر تكنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

پاورپوینت کاشی کاری

پاورپوینت هنر و معماری دوره صفویه

بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تحلیل و بررسی کتاب اجتماعی سوم ابتدایی بر طبق روش ویلیام رومی

تست خرید

جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی

پاورپوینت سازه های چوبی

دانلود پاورپوینت آسفالت

پاورپوینت معماری پرش کیهانی

بررسی تاثیر شبكه های اجتماعی و دنیای مجازی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی زوجین 25 تا 40 سال

خلاصه ی کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی ذه

بررسی میزان تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بجنورد

پاورپوینت کاشی و کاشی کاری در معماری

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی

پاورپوینت اتصالات در سازه فولادی

پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی

طراحی و محاسبات سیستم های تاسیساتی سرمایش و گرمایش ساختمان