دانلود رایگان


حمایت كیفری از محیط زیست - دانلود رایگاندانلود رایگان می دانیم كه امروزه بحث محیط زیست و بحران های ناشی از آلودگی آن مساله ای كه همه جهانیان را به فكر واداشته

دانلود رایگان حمایت كیفری از محیط زیست

می دانیم كه امروزه بحث محیط زیست و بحران های ناشی از آلودگی آن مساله ای كه همه جهانیان را به فكر واداشته. چرا كه محیط زیست ارتباطی تنگاتنگ با حیات و سلامت انسانها داشته و آلودگی آن زندگی همه جانداران را تهدید خواهد كرد. امروز  بسیاری از انواع بیماریهای جسمی و روانی مخصوصاً در شهرهای بزرگ ناشی از همین آلودگیها بوده و انسانها در معرض مرگ تدریجی قرار گرفته اند.
برای حفظ و حمایت از محیط زیست اقدامات مختلفی صورت گرفته. مسائل مربوط به محیط زیست مانند همه مسائل اجتماعی دیگر دارای جنبه های حقوقی می باشد.
در زمینه جنبه های حقوقی آنچه مورد بحث ماست بحث حقوق جزا و نقش آن در حمایت از محیط زیست می باشد.
هدف از این تحقیق بحث در مورد این فرضیه است كه آیا حمایت كیفری از محیط زیست و بكار گیری مجازاتهای شدید علیه آلوده كنندگان محیط زیست بهترین راه حفاظت از محیط زیست است ؟
و پاسخ به این سوال كه مجازاتهای وضع شده در زمینه حفاظت محیط زیست از چه نوع است؟
به منظور نیل به این هدف مطالب را به 5 گفتارتقسیم خواهیم كرد . در گفتار اول به راهها و دیدگاههای مختلف در زمینه حمایت از محیط زیست می پردازیم و دیدگاه اسلام و قانون اساسی را بررسی می كنیم.
در گفتار دوم به بررسی ارتباط حقوق جزا و محیط زیست و در گفتار سوم انواع جرایم زیست محیطی را بررسی می كنیم. در گفتار چهارم مجازاتهای زیست محیطی كه در قوانین ایران به چشم می خورد بررسی می كنیم و در انتها تشریفات رسیدگی و اندكی به سازمان حفاظت محیط زیست می پردازیم.
از آنجا كه در این زمینه بسیار كم كار شده وحتی در دانشكده های حقوق و برای دانشجویان حقوق بحثی تازه و ناملموس است سعی كردم  با ارائه این تحقیق و كار در این زمینه اندكی اهمیت این موضوع را یاد آوری و به لزوم كار در این زمینه متذكر شوم.
فهرست
مقدمه
گفتار اول       
الف ـ تعریف محیط زیست
ب- انواع محیط زیست
ج – تعریف آلودگی و انواع آلودگی محیط زیست در حقوق ایران
د: دلایل لزوم حمایت از محیط زیست
ه- اسلام و محیط زیست
و- قانون اساسی  و محیط زیست
ز- تاریخچه و تحول حقوق محیط زیست در ایران
ح – حمایت بین المللی از محیط زیست
ط) پیشگیری و شیوه های غیر كیفری حمایت از محیط زیست
گفتار دوم
الف-تعریف جرم زیست محیطی
ب جایگاه جرم زیست محیطی
ج – عناصر تشكیل دهنده جرم زیست محیطی
1-ج-عنصر قانونی
2-ج=عنصر مادی
ج-3 عنصر معنوی
د) قواینن و مقررات زیست محیطی كیفری
گفتار سوم:
انواع جرایم زیست محیطی با استناد به مواد قانونی
الف ـ جرایم ارتكابی نسبت به عناصر جاندار محیط زیست
الف ـ 1ـ جرایم ارتكابی نسبت به تخریب جنگلها , مراتع و فضای سبز
الف-2= جرایم ارتكابی نسبت به جانوران
ب ـ جرایم ارتكابی نسبت به عناصر بی جان محیط زیست
ب ـ 1) آلودگی هوا
ب2- آلودگی آب
ب3=آلودگی صوتی
ب4) آلودگی و تخریب خاك و آلودگی ناشی از زباله
ج) جرایم مربوط به آلودگی شیمیایی و هسته ای
گفتار چهارم: مجازاتهای زیست محیطی
الف) اعدام و تبعید
ب ـ حبس و جزای نقدی
ج) مصادره اموال
دـ تعطیل كردن موسسه
ه) تشدید مجازات
و- مجازات شروع به جرم
گفتار پنجم
الف) خواهان و خوانده جرایم زیست محیطی
ب- نقش ضابطین قوه قضائیه در جرایم علیه محیط زیست
ج ـ چگونگی برخورد سازمان حفاظت محیط زیست با جرایم زیست محیطی
8ج-1) اخطار به آلوده كننده و تعطیل آن
ج ـ 2) اعلام جرم واقامه دعوی كیفری برعلیه آلوده كننده
ج3) مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم
ج4- مصالحه
نتیجه گیری
منابع


حمایت كیفری از محیط زیست


حمایت كیفری از محیط زیست


حقوق


محیط زیست


حقوق جزا


تحقیق


مقاله


پژوهش


پایان نامه


پروژه


دانلود تحقیق


دانلود مقاله


دانلود پژوهش


دانلود پایان نامه


دانلود پروژه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حمایت كیفری از محیط زیست

حمایت كیفری از محیط زیست دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 7 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 67 ...

حمایت كیفری از محیط زیست

حمایت كیفری از محیط زیست دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 67 ...

حمایت كیفری از محیط زیست

حمایت كیفری از محیط زیست دسته: ... 44 می دانیم كه امروزه بحث محیط…, حمایت كیفری از محیط زیست ...

داتلود حمایت كیفری از محیط زیست

حمایت كیفری از محیط زیست دسته: ... 44 می دانیم كه امروزه بحث محیط…,داتلود حمایت كیفری از محیط ...

حمایت كیفری از محیط زیست - filenab.com

حمایت كیفری از محیط زیست . ... برای حفظ و حمایت از محیط زیست اقدامات مختلفی صورت گرفته.

حمایت کیفری از محیط زیست - farsweekly.ir

حمایت كیفری از محیط زیست . ... حمایت از محیط زیست در خلال مخاصمات ... 32. حقوق محیط زیست ...

دانلود حمایت كیفری از محیط زیست

حمایت كیفری از محیط زیست: ... * پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در ...

حمایت كیفری محیط زیست - etl24.com

حمایت كیفری محیط زیست. ... سوالات امتحان نهایی خرداد سال سوم ادبیات و علوم انسانی از سال 1391 تا ...

کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست با عنوان نقش …

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق كیفری; ... ی حمایت از محیط زیست ...

پروژه - حقوق و فقه,تحقیق دانشجویی حقوق, حقوق, …

جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد ...

حمایت کیفری از محیط زیست - farsweekly.ir

حمایت كیفری از محیط زیست . ... حمایت از محیط زیست در خلال مخاصمات ... 32. حقوق محیط زیست ...

دانلود حمایت كیفری از محیط زیست

حمایت كیفری از محیط زیست: ... * پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در ...

حمایت كیفری محیط زیست - etl24.com

حمایت كیفری محیط زیست. ... سوالات امتحان نهایی خرداد سال سوم ادبیات و علوم انسانی از سال 1391 تا ...

کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست با عنوان نقش …

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق كیفری; ... ی حمایت از محیط زیست ...

پروژه - حقوق و فقه,تحقیق دانشجویی حقوق, حقوق, …

جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد ...

حفاظت جهانی از محیط زیست، ادعا یا واقعیت؟ - محیط زیست ...

... پیگیری كیفری نیز است و اگر از روی ... از محیط زیست ... برای حمایت از محیط زیست به ...

قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست

قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست ... محصول در روز ثبت کرده باشند هم از جوایز ویژه فایل ...

قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست

قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ...

حقوق مدیریت محیط زیست

... با هدف حمایت از محیط زیست توسط ... نمونه ، تخلفات از حقوق كیفری بینالمللی ...

حقوق مدیریت محیط زیست - marketfile.ir

حقوق مدیریت محیط زیست از هنگام انعقاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ مواردی كه به ...

کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست با عنوان نقش …

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق كیفری; ... ی حمایت از محیط زیست ...

پروژه - حقوق و فقه,تحقیق دانشجویی حقوق, حقوق, …

جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد ...

حفاظت جهانی از محیط زیست، ادعا یا واقعیت؟ - محیط زیست ...

... پیگیری كیفری نیز است و اگر از روی ... از محیط زیست ... برای حمایت از محیط زیست به ...

قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست

قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست ... محصول در روز ثبت کرده باشند هم از جوایز ویژه فایل ...

قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست

قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ...

حقوق مدیریت محیط زیست

... با هدف حمایت از محیط زیست توسط ... نمونه ، تخلفات از حقوق كیفری بینالمللی ...

حقوق مدیریت محیط زیست - marketfile.ir

حقوق مدیریت محیط زیست از هنگام انعقاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ مواردی كه به ...

حق سپید - استاد محمد حسین رمضانی قوام آبادی

حفاظت از محیط زیست در ... حقوق كیفری محیط زیست : ... حمایت کیفری از گونه های جانوری در ...

خشونت علیه زنان و انواع آن در پرتو گفتمان حقوق كیفری

... برخی افراد به دلیل خصوصیات خاص زیست‌شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی، بیش‌تر از ...

آستارا نیوز - محیط زیست : اسماعیل اسدی دارستانی

... قانون آیین دادرسی كیفری ... زیست در بحث حمایت از محیط ... از محیط زیست ...

پاورپوینت تاسیسات لوله کشی ساختمان

پاورپوینت روانشناسی محیط در معماری

بررسی تاثیر تكنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

پاورپوینت کاشی کاری

پاورپوینت هنر و معماری دوره صفویه

بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تحلیل و بررسی کتاب اجتماعی سوم ابتدایی بر طبق روش ویلیام رومی

تست خرید

جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی

پاورپوینت سازه های چوبی

دانلود پاورپوینت آسفالت

پاورپوینت معماری پرش کیهانی

بررسی تاثیر شبكه های اجتماعی و دنیای مجازی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی زوجین 25 تا 40 سال

خلاصه ی کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی ذه

بررسی میزان تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بجنورد

پاورپوینت کاشی و کاشی کاری در معماری

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی

پاورپوینت اتصالات در سازه فولادی

پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی

طراحی و محاسبات سیستم های تاسیساتی سرمایش و گرمایش ساختمان