دانلود رایگان


جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزی - دانلود رایگاندانلود رایگان کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش باغبانی ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی برای کنکوریها با فرمت پی دی اف می باشد که در 283 صفحه تهیه شده است

دانلود رایگان جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزی
توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش باغبانی -ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دانلود جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزیفصل اول :مدیریت کف باغ

مدیریت و نگهداری خاك باغ 
روشهای مدیریت و نگهداری خاك باغ به منظور کنترل رطوبت (حفاظت یا بهرهبرداری) صورت مـیگیـرد. میـزان حفـظ رطوبت بستگی به فاکتورهای متفاوتی دارد که مهمترین آنها نوع خاك میباشد. برای مثال میزان کاهش رطوبـت خـاك تحت سیستم وجینی کامل در خاکهای لومی که دارای بافتهای ریزتری هستند کمتر از خاکهای شنی میباشد.
روشـهای مدیریت خاك باغ بایستی براساس قدرت نگاهداری رطوبت توسط خاك بهکار گرفته شود. 
در مناطقی که میزان ظرفیت نگاهداری رطوبت خاك با توجه به پراکندگی باران پایین میباشد نبایستی از سیسـتمهـای  چمنی یا نباتات پوششی استفاده گردد زیرا رطوبت جهت رشد درختان، نباتات پوششی و چمنی کافی به نظر نمیرسد. 
در بعضی موارد بدون در نظر گرفتن حفاظت رطوبت خاك روشهای مدیریت خـاك بـه منظـور اسـتفاده از ماشـین آلات  سنگین در سطح باغ بکار برده میشود. یکی دیگر از اهداف روشهای مدیریت خاك افزایش مواد آلـی خـاك و در نتیجـه  افزایش قدرت نگاهداری رطوبت توسط خاك میباشد. 
استفاده از روشهای چمنی به منظور افزایش مواد آلی خاك زمانی سودمندی خواهدبود که میزان تجزیه مواد اضافه شـده  کمتر از مقداری باشد که در اثر دیسک زدن به خاك اضافه میشود. 
روشهای متفاوتی جهت مدیریت و نگاهداری خاك باغ بکار میرود که مهمترین آنها عبارتند از سیستم وجینـی، سیسـتم  وجینی بهعلاوه نباتات پوششی، چمنی، مالچ یا چمنی بعلاوه علف کش و نباتات میانی میباشند که به طـور مختصـر بـه  شرح آنها خواهیم پرداخت. 
سیستم وجینی 
در این روش سطح باغ چندین مرتبه در فصل رشد دیسک زده میشود و بدین طریق از رشد علفهای هرز و سـایر علفهـا  جلوگیری میگردد که این عمل موجب افزایش نگاهداری رطوبت خاك میگردد. استفاده از این روش برای مدت طولانی  باعث کاهش نفوذ آب باران در خاك میشود. همچنین جاری شدن آب باران در سطح زمین باعث افزایش فرسایش خاك میگردد. 
این روش در خاکهایی که بافتهای ریزتری دارند میتوان تا 10 سال اول بعد از کشت درختان بهکار برده میشود.
 تستهای میوهکاری (مربوط به دوره نو نهالی و...) 
1- به منظور کوتاه کردن دوره جوانی مرکبات کدام مورد صحیح است 
1- استفاده از پیوندك بالغ و بدون خار 2- استفاده از پایه رویشی و تغذیه ازتی
3- تامین شرایط مطلوب رشد پایه و استفاده از پیوندك بالغ 4- تامین رطوبت و دمای مناسب برای رشد کافی پایه 
2-کدامیک از اعمال زیر دوره نو نهالی Juvenil را کاهش میدهد؟ 
1- زخم حلقوی در تنه 2- عدم هرس و تقویت رشد 
3- کمانی کردن شاخهها 4- هرس شدید شاخهها 
3- کدامیک از حالت زیر در نو نهالی درختان میوه بیشتر ظاهر میگردد؟ 
1- رشد رویشی بسیار بطئی 2- رشد رویشی توام با گلدهی 
3- رشد رویشی بسیار زیاد 4- متوقف شدن رشد رویشی 

تست های مربوط به ازدیاد درختان میوه
محل قرار گرفتن پیوند در موقع کشت نهال در مناطق باد خیز باید در چه وضعیتی باشد. 
1- پشت به جهت باد 2- در سطح خاك قرار گیرد. 
3- رو به جهت باد 4- عمود بر جهت باد باشد. 
2- در کدامیک از حالات زیر پیوند میانی در درختان میوه استفاده میشود ؟ 
1- از پیوند میانی برای مقابله با ناسازگاری انتقالی در درختان میوه استفاده میشود. 
2- از پیوند میانی برای تغییر رقم در ناسازگاری انتقالی درخت میوه استفاده میشود. 
3- اصولاً در میوه کاری از پیوند میانی استفاده میشود. 
4- از پیوند میانی برای مقابله با ناسازگاری موضعی در درختان میوه استفاده میشود. «


جواب تستهای مربوط به دوره نو نهالی 
1-گزینه 3- بالا بردن سرعت رشد و پیوندی بالغ بر روی پایه نابالغ بهترین روش کوتاه کردن دوره درختان است. 
گزینه 2- هر چه میزان هرس کمتر باشد باعث کوتاه شدن دوره نونهالی شده تقویت رشد و رشد مداوم هم باعث کوتاهتر
شدن دوره نو نهالی میشود چون چرخه نونهالی را سریعتر کامل وطی میکند.
گزینه 3- در دوران نونهالی رشد رویشی بسیار زیاد است تا مرحله بلوغ که رشد رویشـی کـاهش و رشـد زایشـی شـروع
میشود.
جواب تستهای مربوط به ازدیاد درختان
2-گزینه 1 صحیح است البته در بعضی منابع گزینه 3 هم آورده شده است 
گزینه 4 در زمانی که بین پایه و پیوندك ناسازگاری موضعی وجود داشته باشد میتوان از میان پایه استفاده کرد.جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزی


دانلود جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزی ، دانلود جزوه ، میوه کاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزی ، دانلود ، جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) ،رشته کشاورزی فروشگاه اینترنتی کوثر، فروشگاه اینترنتی ، فروشگاه کوثر ، کسب درآمد اینترنتی ، کسب درآمد از اینترنت ،همکاری در فروش فایل ، سیستم فروشگاه دهی ، کارافرینی ،کسب و کار، کارافرینی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


منابع ارشد باغبانی, جزوات ارشد باغبانی - جزوه میوه کاری

« ميوه كاري » درس میوه­ کاری در رشته مهندسی کشاورزی گرایش باغبانی در کنکور سراسری سال 92 شامل ...

جزوه سبزی کاری (علوم باغبانی)رشته کشاورزی

جزوه سبزی کاری (علوم باغبانی)رشته کشاورزی دسته: ... رشته کشاورزی · جزوه میوه کاری ...

جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) ... (علوم باغبانی) رشته کشاورزی دسته: مهندسی کشاورزی بازدید: ...

جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزی دسته: ... جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) ...

- میوه کاری - iranjozve.blogfa.com

... منابع دکتری میوه کاری ... مجموعه علوم باغبانی و فضای ... منابع و جزوه رشته هاي علوم ...

کتاب کنکور جزوه کارشناسی ارشد کشاورزی علوم باغبانی

... ارشد کشاورزی علوم باغبانی فیزیولوژی بعد از برداشت میوه کاری خاک شناسی و ... رشته خود را ...

جزوه سبزی کاری (علوم باغبانی)رشته کشاورزی

... (علوم باغبانی)رشته کشاورزی ... جزوه سبزی کاری (علوم ... جزوه سبزی کاری (علوم باغبانی)رشته ...

جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) ... دانلود جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزی .

ايران جزوه،جزوات ارشد|دانلود جزوه|دانلود - منابع دکتری ...

مجموعه علوم باغبانی و ... - میوه کاری ... آن می توانند در این کد رشته شرکت کنند. - باغبانی

جزوه آزمون سال های گذشته (علوم باغبانی)رشته کشاورزی

... (علوم باغبانی)رشته ... رشته کشاورزی ... جزوه آزمون ... سالهای گذشته ارشد کشاورزی میوه کاری

جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزی دسته: ... جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) ...

جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) ... (علوم باغبانی) رشته کشاورزی دسته: مهندسی کشاورزی بازدید: ...

کتاب کنکور جزوه کارشناسی ارشد کشاورزی علوم باغبانی

... ارشد کشاورزی علوم باغبانی فیزیولوژی بعد از برداشت میوه کاری خاک شناسی و ... رشته خود را ...

جزوه سبزی کاری (علوم باغبانی)رشته کشاورزی

... (علوم باغبانی)رشته کشاورزی ... جزوه سبزی کاری (علوم ... جزوه سبزی کاری (علوم باغبانی)رشته ...

جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) ... دانلود جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزی .

ايران جزوه،جزوات ارشد|دانلود جزوه|دانلود - منابع دکتری ...

مجموعه علوم باغبانی و ... - میوه کاری ... آن می توانند در این کد رشته شرکت کنند. - باغبانی

جزوه آزمون سال های گذشته (علوم باغبانی)رشته کشاورزی

... (علوم باغبانی)رشته ... رشته کشاورزی ... جزوه آزمون ... سالهای گذشته ارشد کشاورزی میوه کاری

باغبانی 17

... دانلود پاورپوینت، کتاب و جزوه درباره علوم باغبانی ... رشته علوم باغبانی. ... میوه کاری, جزوه

منابع کارشناسی ارشد باغبانی سراسری جزوات ارشد علوم باغبانی

جزوات و جزوه میوه کاری ... رشته علوم باغبانی در ... دانلود سوالات ارشد کشاورزی علوم باغبانی;

جزوه میوه کاري (علوم باغبانی) رشته کشاورزی - …

جزوه میوه کاري (علوم باغبانی) رشته کشاورزی جزوه میوه کاري (علوم باغبانی) ...

جزوه آزمون سال های گذشته (علوم باغبانی)رشته کشاورزی

... (علوم باغبانی)رشته ... رشته کشاورزی ... جزوه آزمون ... سالهای گذشته ارشد کشاورزی میوه کاری

باغبانی 17

... دانلود پاورپوینت، کتاب و جزوه درباره علوم باغبانی ... رشته علوم باغبانی. ... میوه کاری, جزوه

منابع کارشناسی ارشد باغبانی سراسری جزوات ارشد علوم باغبانی

جزوات و جزوه میوه کاری ... رشته علوم باغبانی در ... دانلود سوالات ارشد کشاورزی علوم باغبانی;

جزوه میوه کاري (علوم باغبانی) رشته کشاورزی - …

جزوه میوه کاري (علوم باغبانی) رشته کشاورزی جزوه میوه کاري (علوم باغبانی) ...

نمونه سوالات جزوات دکتری دکترا جزوه 96 - منابع …

... منابع دکتری دانشگاه آزاد علوم باغبانی میوه کاری ... کشاورزی, جزوه ... رشته باغبانی ...

منابع رتبه یکی های ارشد کشاورزی منابع 93 - جزوات ارشد باغبانی

- جزوه میوه کاری ... علوم باغبانیمیوه کاری ... کلیه رشته های ارشد کشاورزی و منابع ...

دکتری دانشگاه آزاد 96 - 97 PHD - دکتری میوه کاری

جزوه تغذیه گیاهان در باغبانی جزوه میوه کاری ... میوه کاری رشته علوم ... کشاورزی باغبانی ...

منابع رتبه یکی های ارشد کشاورزی 93-92 - جزوه و …

- جزوه میوه کاری ... دوره دکتری تخصصی ph.d رشته علوم باغبانی ... مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی, ...

منابع دکترای باغبانی میوه کاری - فیزیولوژی و اصلاح میوه ...

... منابع دکترای باغبانی میوه کاری ... علوم کشاورزی و منابع ... دکتری کلیه رشته ها جزوه ...

دانلود جزوه گلکاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

... (علوم باغبانی) رشته کشاورزی دسته: ... درس میوه کاری در رشته ... جزوه گلکاری علوم باغبانی ...

پاورپوینت تاسیسات لوله کشی ساختمان

پاورپوینت روانشناسی محیط در معماری

بررسی تاثیر تكنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

پاورپوینت کاشی کاری

پاورپوینت هنر و معماری دوره صفویه

بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تحلیل و بررسی کتاب اجتماعی سوم ابتدایی بر طبق روش ویلیام رومی

تست خرید

جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی

پاورپوینت سازه های چوبی

دانلود پاورپوینت آسفالت

پاورپوینت معماری پرش کیهانی

بررسی تاثیر شبكه های اجتماعی و دنیای مجازی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی زوجین 25 تا 40 سال

خلاصه ی کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی ذه

بررسی میزان تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بجنورد

پاورپوینت کاشی و کاشی کاری در معماری

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی

پاورپوینت اتصالات در سازه فولادی

پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی

طراحی و محاسبات سیستم های تاسیساتی سرمایش و گرمایش ساختمان