دانلود رایگان


پاورپوینت- مبانی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیك در سازمانها- در 100 اسلاید-powerpoin-ppt - دانلود رایگاندانلود رایگان این فایل درمورد مبانی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیك در سازمانها و در 100 اسلاید آمده است

دانلود رایگان پاورپوینت- مبانی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیك در سازمانها- در 100 اسلاید-powerpoin-ppt


برنامه ریزی راهبردی- استراتژیک- فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد سازمان و تصمیم گیری برای چگونگی یافتن منابع مورد نیاز برای رسیدن به مقصود استراتژی، صورت می‌گیرد. این فرایند افراد و منابع را نیز شامل می‌شود.
برای آنکه سازمان بداند به کجا خواهد رفت باید بداند اکنون دقیقاً کجا قرار گرفته است. پس از آن باید آنچه می‌خواهد باشد را به درستی تعریف کرده و چگونگی رسیدن به آن جایگاه را مشخص کند. مستندات حاصل از این فرایند را برنامهٔ راهبردی سازمان می‌نامند.
برنامه ریزی راهبردی برای برنامه ریزی مؤثر به منظور تصویر کردن طرح و برنامه یک سازمان بکار می‌رود، اما هرگز نمی‌تواند مشخصا پیشبینی کند بازار در آینده دقیقاً چگونه خواهد بود و در آیندهٔ نزدیک چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.
به هر رو، متفکران استراتژی در سازمان می‌باید استراتژی‌های سازمان را بر اساس زنده ماندن در شرایط سخت طراحی کنند.درواقع برنامه ریزی راهبردی به نوعی تصویر رسمی آیندهٔ سازمان است. هر برنامهٔ راهبردی دست کم به یکی از پرسش‌های زیر پاسخ خواهد داد: ۱- ما دقیقاً چه کار می‌کنیم؟۲- برای چه کسی کار می‌کنیم؟۳-چگونه کار خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم؟در برنامه ریزی‌های تجاری ممکن است پرسش سوم به شکل زیر پرسیده شود:
چگونه می‌توان رقیب را از سر راه برداشت یا از رقابت اجتناب کرد؟
در این رویکرد بیشتر بدنبال شکست دادن رقیبان هستیم تا بهترین بودن!
در بسیاری از سازمان‌ها برنامه راهبردی دربارهٔ این است که سال آینده سازمان به کجا خواهد رسید که به طور معمول تر در خصوص سه تا پنج سال آینده (دراز مدت) نیز صادق است، اگرچه بعضی از سازمان‌ها چشم انداز خود را تا ۲۰ سال آینده گسترش داده‌اند.چشم انداز: چگونگی سازمان در آینده را تعریف می‌کند. چشم انداز یک افق دراز مدت است که گاهی جهانی را که سازمان در آینده در آن فعالیت می‌کند توصیف می‌کند. برای مثال، نیکوکاری که به فقیری کمک می‌کند ممکن است بیانیه چشم اندازی داشته باشد که می‌گوید: «یک جهان بدون فقر». یک بیانیه چشم انداز آیندهٔ سازمان را به صورت خلاصه بیان می‌کند. این بیانیه بر روی آینده متمرکز می‌شود.مأموریت: هدف بنیادی یک سازمان یا یک سرمایه‌گذاری را بیان می‌کند، مختصراً توضیح می‌دهد چرا سازمان وجود دارد و برای رسیدن به چشم اندازش چه کاری انجام می‌دهد.
گاهی مأموریت برای نمایش تصویر سازمان در آینده به کار می‌رود. یک بیانیه مأموریت گاهی جزییات کارهای را که انجام داده در اختیار می‌گذارد و به سؤال "چه کاری انجام می‌دهیم؟" پاسخ می‌دهد. برای مثال ممکن است نیکوکار "کار آموزی برای بیکار و بی خانمان" را فراهم سازد. یک بیانیه مأموریت مشتری و فرایندهای مهم را تعریف می‌کند. این بیانیه سطح کارایی مطلوب را به آگاهی شما می‌رساند و معیار تصمیم گیری صریح را مهیا می‌سازد.در معدودی از شرکت‌ها یک بیانیه چشم انداز ممکن است شبیه یک بیانیه مأموریت باشد، اما این می‌تواند یک خطای سنگین باشد چرا که می‌تواند موجب سردرگمی مردم شود.کدام یک اول می‌آیند؟ بیانیه مأموریت یا بیانیه چشم انداز؟ بستگی دارد. اگر شما یک کسب و کار تازه یا طرح یا برنامهٔ جدید برای خدمات جاری خود داشته باشید، آنگاه چشم انداز، مأموریت و باقی برنامه‌های استراتژیک را هدابت خواهد کرد. اگر شما یک کسب و کار تأسیس شده دارید در حالیکه مأموریت ایجاد شده، آنگاه مأموریت، چشم انداز و باقی برنامه‌های استراتژیک را هدایت می‌کند. در هر صورت شما نیازمند دانستن اهداف بنیادی خود یعنی -ماموریت، موقعیت کنونی شما از نظر منابع درونی و قابلیت‌ها (تعداد نفرات و/یا نقاط ضعف) و شرایط بیرونی (فرصت‌ها و/یا تهدیدها)، و اینکه به کجا می‌خواهید بروید - و چشم انداز آینده هستید. این مهم است که شما پایان و نتیجه مطلوب را از ابتدا در نظر بگیرید.

تدوین «برنامه‌ریزی استراتژیک» یک فرایند است. برای آنکه سازمان بداند به کجا خواهد رفت باید بداند اکنون دقیقاً کجا قرار گرفته است. پس از آن باید آنچه می‌خواهد باشد را به درستی تعریف کرده و چگونگی رسیدن به آن جایگاه را مشخص کند. مستندات حاصل از این فرایند را برنامه راهبردی سازمان می‌نامند. به دیگر سخن، برنامه‌ریزی راهبردی تلاشی منظم و سازمان‌یافته جهت اتخاذ تصمیم‌ها و مبادرت به اقدامات بنیادی است که به موجب آن، اینکه یک سازمان (یا هر موجودیت دیگر) چیست، چه می‌کند و چرا اموری را انجام می‌دهد مشخص خواهد شد (السن و ایدی، ۱۹۸۲؛ نقل در: [۴]). در متون مختلف، از این نوع برنامه‌ریزی با عناوین: برنامه‌ریزی جامع، استراتژیک و راهبردی یاد می‌شود. اساساً هر نظام برنامه‌ریزی استراتژیک باید به این «چهار پرسش اساسی» پاسخ دهد (لورنچ، ۱۹۸۰؛ نقل در: [۴]).

- به کجا می‌رویم؟ (فلسفه وجودی)

- چگونه می‌خواهیم به مقصد برسیم؟ (استراتژیها)

- امکانات ما برای اقدام چیست؟ (بودجه)

- چگونه آگاه می‌شویم که در مسیر درست حرکت کنیم؟ (کنترل)

در ادامه به مراحل برنامه‌ریزی استراتژیک در متون مختلف اشاره می‌شود.

مراحل مختلف فرایند برنامه‌ریزی راهبردی[ویرایش]

الوانی (۱۳۷۴) در کتاب «مدیریت عمومی» مراحل ذیل را برای برنامه‌ریزی استراتژیک نام برده است:


مراحل برنامه ریزی راهبردی (الوانی، ۱۳۷۴)

    تعیین و تدوین اهداف آینده سازمان: این مرحله، به عنوان مهمترین مرحله معرفی شده است. وظیفه تعیین و تدوین اهداف آینده به عهده مقامات سطوح بالای سازمان و به معنی درک و تشخیص صحیح مأموریت و مقاصد سازمان است. ارزش‌ها و انتظارات جامعه از سازمان و امکانات و منابع سازمان، در تعیین اهداف اهمیت دارد.
    شناخت اهداف و استراتژی‌های موجود سازمان: منظور بررسی اهداف و مأموریت‌های فعلی سازمان و تعیین وجوه افتراق و اختلاف آنها با هدف‌های تعیین شده است.
    تجزیه و تحلیل شرایط محیطی: در این مرحله باید از عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، فنی و اقلیمی‌مؤثر بر سازمان و اهداف آن آگاهی کامل داشت. بدین منظور به سنجش تغییرات عوامل محیطی و آثار آن بر سازمان و همچنین شناسایی و تحلیل تهدیدها و فرصت‌های محیط خارجی بر سازمان پرداخته می‌شود. برایسون (۱۹۸۸) معتقد است، عوامل محیطی (بیرونی)، عواملی هستند که سازمان کنترلی بر آنها ندارد. فرصت‌ها و تهدیدها را می‌توان از طریق نظارت بر روندها و عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی و ... موجود در محیط شناسایی نمود. واژه الگو:PEST: Political, Economical, Social, Technological سرنام مناسبی برای این عوامل و روندهاست. علاوه بر این عوامل، توجه به گروه‌های ذی‌علاقه از جمله ارباب رجوع‌ها، مشتریان، مالیات دهندگان، رقبا و همکاران نیز ضروری است.
    تجزیه و تحلیل منابع و امکانات سازمان: در این مرحله برنامه ریزان تلاش می‌کنند امکانات سازمان از جهت منابع کلیدی و استراتژیک را ارزیابی کنند و همچنین شمایی کلی از امکانات سازمان برای تحقق اهداف آینده به دست آورند. شناسایی ضعف‌ها و نارسایی‌های داخلی سازمان نیز در این مرحله صورت می‌گیرد. بررسی و ارزیابی محیط داخلی با توجه به منابع (دروندادها)، استراتژیهای جاری سازمان (فرایندها) و عملکردها (بروندادها) باید صورت پذیرد.
    شناخت وضع موجود سازمان: این مرحله، حاصل اطلاعات جمع‌آوری شده در سه مرحله پیش، یعنی: به دست آوردن تصویر کاملی از اهداف موجود، منابع موجود، شرایط محیطی سازمان و آثار آنها بر یکدیگر می‌باشد.
    تعیین تغییرات مورد لزوم در استراتژیها: تعیین فاصله میان اهداف و استراتژیهای آینده و پیش بینی ضرورت انجام تغییرات و اقدام‌های لازم
    تصمیم گیری در مورد استراتژی مطلوب: در این مرحله در ابتدا استراتژی‌های ممکن تعیین می‌شود. سپس به ارزیابی هر یک از این استراتژی‌ها پرداخته می‌شود و در نهایت استراتژی اصلح از میان استراتژی‌های یافت شده انتخاب می‌شود.
    اجرای استراتژی مطلوب: اجرای استراتژی تعیین شده و عملاً به محک آزمون نهادن آن استراتژی
    کنترل و سنجش استراتژی جدید در عمل: انجام و اعمال کنترل‌های لازم در مورد اجرای درست استراتژی و تحقق اهدافی که استراتژی برای نیل به آنها طراحی شده و ارائه اطلاعات لازم در این مورد توسط بخش‌های مختلف به برنامه‌ریزان

«رضائیان» (۱۳۸۰) فراگرد برنامه‌ریزی راهبردی را به صورت زیر نمایش داده است:
پاورپوینت- مبانی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیك در سازمانها- در 100 اسلاید-powerpoin-ppt


پاورپوینت استراتژی، مبانی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیك در سازمانهامدیریت، مدیریت استراتژیک، مدیریت و برنامه ریزی استراتژیك،برنامه‏های استراتژیك، تاكتیكی و عملیاتی


پروژه


پایان نامه


تحقیق


مقاله


پژوهش


دانلود پروژه


دانلود پایان نامه


دانلود تحقیق


دانلود مقاله


دانلود پژوهش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت- مبانی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیك در ...

پاورپوینت- مبانی برنامه ریزی و ... ریزی و مدیریت استراتژیك در سازمانها- در 100 اسلاید-powerpoin-ppt ...

پاورپوینت- مبانی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیك در ...

این فایل درمورد مبانی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیك در سازمانها و در 100 اسلاید آمده است

پاورپوینت-مبانی مدیریت شهری- در 50 اسلاید-powerpoin-ppt

... شهری- در 50 اسلاید-powerpoin-ppt ... پاورپوینت مبانی برنامه ریزی ... ریزی و مدیریت استراتژیك در ...

پاورپوینت- مبانی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیك در ...

... مبانی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیك در سازمانهامدیریت، مدیریت استراتژیک، مدیریت و ...

پاورپوینت-رابطه بین مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیك ...

... و مدیریت استراتژیك - در 33 ... در 33 اسلاید-powerpoin-ppt ... مبانی برنامه ریزی و ...

پاورپوینت-برنامه ریزی استراتژیك و تفاوت آن با دیگر برنامه ...

پاورپوینت-برنامه ریزی استراتژیك و تفاوت آن با دیگر برنامه ها- در80 اسلاید-powerpoin-ppt ... برنامه ...

پاورپوينت-اصول برنامه ريزي و مديريت استراتژيك- در

... /پاورپوینت--مبانی-برنامه-ریزی-و ... ریزی-و-مدیریت-استراتژیك ... در 100 اسلاید-powerpoin-ppt. ...

دانلود پاورپوینت-مدیریت استراتژیك - در200 اسلاید-powerpoin-ppt

دانلود پاورپوینت-مدیریت استراتژیك - در200 اسلاید-powerpoin-ppt ... مدیریت استراتژیک و در ...

پاورپوینت-رابطه بین مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیك ...

... و مدیریت استراتژیك - در 33 ... در 33 اسلاید-powerpoin-ppt ... و مقاله پاورپوینت ...

دانلود پاورپوینت-اصول بهره وری و تجزیه وتحلیل آن در ...

... آن در سازمانها ونهادها- در 250 اسلاید-powerpoin-ppt ... و پایان نامه پاورپوینت-اصول ...

پاورپوینت-برنامه ریزی استراتژیك و تفاوت آن با دیگر برنامه ...

پاورپوینت-برنامه ریزی استراتژیك و تفاوت آن با دیگر برنامه ها- در80 اسلاید-powerpoin-ppt ... برنامه ...

پاورپوينت-اصول برنامه ريزي و مديريت استراتژيك- در

... /پاورپوینت--مبانی-برنامه-ریزی-و ... ریزی-و-مدیریت-استراتژیك ... در 100 اسلاید-powerpoin-ppt. ...

دانلود پاورپوینت-مدیریت استراتژیك - در200 اسلاید-powerpoin-ppt

دانلود پاورپوینت-مدیریت استراتژیك - در200 اسلاید-powerpoin-ppt ... مدیریت استراتژیک و در ...

پاورپوینت-رابطه بین مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیك ...

... و مدیریت استراتژیك - در 33 ... در 33 اسلاید-powerpoin-ppt ... و مقاله پاورپوینت ...

دانلود پاورپوینت-اصول بهره وری و تجزیه وتحلیل آن در ...

... آن در سازمانها ونهادها- در 250 اسلاید-powerpoin-ppt ... و پایان نامه پاورپوینت-اصول ...

پاورپوینت- مبانی بهره وری و تجزیه وتحلیل آن - در

پاورپوینت- مبانی بهره وری و تجزیه وتحلیل آن - در 220 اسلاید-powerpoin-ppt دسته: مدیریت بازدید: 3 ...

پاورپوینت-اصول و مبانی کار آفرینی در ایران - در 50 …

پاورپوینت-اصول و مبانی کار آفرینی در ... مدیریت بازدید: 1 ... در ایران - در 50 اسلاید-powerpoin-ppt ...

پاورپوينت مديريت ساخت و ساز در دوره صفويه

پاورپوینت مدیریت ساخت و ساز در دوره صفویه…, ... های it در سازمانها ...

پاورپوینت-اصول بهره وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمانها ...

... وتحلیل آن در سازمانها ونهادها- در 250 اسلاید-powerpoin-ppt ... و مقاله پاورپوینت-اصول بهره ...

دانلود پاورپوینت ساختار سازمانی(فصل سیزدهم …

... پاورپوینت ... مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی) دسته: مدیریت ...

دانلود پاورپوینت ساختار سازمانی(فصل سیزدهم …

... پاورپوینت ... مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی) دسته: مدیریت ...

پاورپوينت-اصول

... /پاورپوینت--مبانی-برنامه-ریزی-و ... ریزی و مدیریت استراتژیك ... در 100 اسلاید-powerpoin-ppt. ...

پاورپوینت-اصول بهره وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمانها ...

... وتحلیل آن در سازمانها ونهادها- در 250 اسلاید-powerpoin-ppt ... و مقاله پاورپوینت-اصول بهره ...

پاورپوینت چگونه مقاله بنویسیم

پاورپوینت چگونه مقاله بنویسیم ... و شیوه های تربیتی در محیط خانواده و مدرسه هماهنگ نباشد ...

دانلود پروژه تنش شوری در گیاهان

دانلود پروژه تنش شوری در ... به دانلود پروژه و پایان ... پاورپوینت ضوابط و استاندارد ...

پژوهش مقاله اعتماد به نفس

... كه هر فرد از خود در ذهن دارد، از كودكی شكل می‌گیرد و واكنش‌ها و رفتارهای اطرافیان در ...

زبان تخصصی رشته علوم سیاسی

... مبانی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیك در سازمانها- در 100 اسلاید-powerpoin-ppt . ... مدیریت برنامه ...

آموزشکده سما نجف آباد

... آنها- در 40 اسلاید-powerpoin-ppt ... مبانی سازمان و مدیریت ... پاورپوینت برنامه ریزی و ...

دوستان قدیمی|یاران کنونی

- پاورپوینت-برنامه ریزی استراتژیك و ... - پاورپوینت-مبانی مدیریت ... در 50 اسلاید-powerpoin-ppt

ارشد بایگانی - صفحه 2 از 158 - 9rton|كاملترين مرجع …

... عملکرد و مدیریت دانش در اين ... سپاری، برنامه ریزی ... و مبانی حقوق بشر در اسلام ...

پاورپوینت تاسیسات لوله کشی ساختمان

پاورپوینت روانشناسی محیط در معماری

بررسی تاثیر تكنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

پاورپوینت کاشی کاری

پاورپوینت هنر و معماری دوره صفویه

بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تحلیل و بررسی کتاب اجتماعی سوم ابتدایی بر طبق روش ویلیام رومی

تست خرید

جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی

پاورپوینت سازه های چوبی

دانلود پاورپوینت آسفالت

پاورپوینت معماری پرش کیهانی

بررسی تاثیر شبكه های اجتماعی و دنیای مجازی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی زوجین 25 تا 40 سال

خلاصه ی کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی ذه

بررسی میزان تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بجنورد

پاورپوینت کاشی و کاشی کاری در معماری

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی

پاورپوینت اتصالات در سازه فولادی

پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی

طراحی و محاسبات سیستم های تاسیساتی سرمایش و گرمایش ساختمان